FENDER JAPAN シリアルナンバー


シリアルナンバーによる製品のおおよその製造年は、以下の通りです。
シリアルナンバーはおおよその製造年を特定するものであり、モデルと価格を特定するものではございません。

シリアルナンバー
おおよその製造年
Made in Japan JV + 5桁の数字
1982 - 1984
Made in Japan SQ + 5桁の数字
1983 - 1984
Made in Japan E + 6桁の数字
1984 - 1987
Made in Japan A + 6桁の数字
1985 - 1986
Made in Japan B + 6桁の数字
1985 - 1986
Made in Japan C + 6桁の数字
1985 - 1986
Made in Japan F + 6桁の数字
1986 - 1987
Made in Japan G + 6桁の数字
1987 - 1988
Made in Japan H + 6桁の数字
1988 - 1989
Made in Japan I + 6桁の数字
1989 - 1990
Made in Japan J + 6桁の数字
1989 - 1990
Made in Japan K + 6桁の数字
1990 - 1991
Made in Japan L + 6桁の数字
1991 - 1992
Made in Japan M + 6桁の数字
1992 - 1993
Made in Japan N + 6桁の数字
1993 - 1994
Made in Japan O + 6桁の数字
1993 - 1994
Made in Japan P + 6桁の数字
1993 - 1994
Made in Japan Q + 6桁の数字
1993 - 1994
Made in Japan S + 6桁の数字
1994 - 1995
Made in Japan T + 6桁の数字
1994 - 1995
Made in Japan U + 6桁の数字
1995 - 1996
Made in Japan V + 6桁の数字
1996 - 1997
Crafted in Japan A + 6桁の数字
1997 - 1998
Crafted in Japan N + 5桁の数字
1995 - 1996
Crafted in Japan O0 + 5桁の数字
1997 - 2000
Crafted in Japan P0 + 5桁の数字
1999 - 2002
Crafted in Japan Q0 + 5桁の数字
2002 - 2004
Crafted in Japan R0+ 5桁の数字
2004 - 2006
Crafted in Japan S0+ 5桁の数字
2006 - 2008
Crafted in Japan T0+ 5桁の数字
2007 - 2008
Made in Japan T0+ 5桁の数字
2007 - 2008